آموزش معلمین دروه تعلمیات قبل از مکتب.

درافقانستان آموزش معلمین تعلیمات قبل ازمکتب توسط موسسات غیر دولتی (NGOs) ارائه می شود.

گرچه آموزش تعلیمات قبل از مکتب در افغانستان بخشی از برنامه آموزش ملی است،اما هنوز هیچ آموزش رسمی برای معلمان وجود ندارد و پشتیبانی دولت برای آموزش دوره قبل ازمکتب بسیار محدود می باشد. در نتیجه، سازمان های غیر دولتی (NGOs) سالانه آموزش صدها معلم را انجام می دهند و یا برنامه های آموزش تعلیمات قبل ازمکتب را آغاز می کنند. از جمله سازمان های غیردولتی فعال در این زمینه، بنیاد آغاخان می باشد که  تجربه چندین ساله در زمینه توسعه  تعلیمات قبل ازمکتب در افغانستان و سایر نقاط جهان دارد. همچنین از حکومت افغانستان در توسعه برنامه  های توسعه تعلیمات قبل ازمکتب، برنامه درسی قبل ازمکتب و فراهم نمودن کتاب های درسی حمایت می کند.بنیاد آغاخان از طريق شبکه جهانی خویش ، روش های رشد برنامه های تعلمیات قبل از مکتب خود را ایجاد کرده و صدها معلم را هر ساله آموزش می دهد. هنگامی که پروژه آموزش تعلیمات قبل از مکتب نای قلب در سال 2017 راه اندازی شد و بنیاد آغاخان برای دو نفر از مربیان آینده ازطبقه اناث جهت فراهم نمودن آموزش و یادگیری درزمینه مذکور  دعوت به عمل آورد. در بهار سال 2018 نی قلعه پروژه خود را به 7 صنف جدید گسترش داد و حدود 10 معلم جدید را استخدام کرد. آموزش زنان به یکی از اعضای قدیمی پروژه (زیور) سپرده شد، و یک سمینار آموزشی را براساس مفاهیم آموزشی که در طول آموزش خود به دست آورده بود، سازماندهی کرد.روش های تدریسی که در صنوف کودکستان ویا تعلیمات قبل ازمکتب مورد استفاده قرار می گیرد عبارت از کارگروهی و استفاده گسترده از فلش کارت های کوچک که اکثریت دانش آموزان حداقل از آن یکبار  استفاده کرده اند و غیره … می باشند.زیورهمچنین معلمان جدیدرا یک بار در هفته در کلاس های مربوطه خود پی گیری می کند و از آنها می خواهد از پیشرفت صنف های او وقت به وقت دیدن کنند. معلمان می دانند که منافع و توانایی های کودکان در سطح تعلیمات قبل از مکتب به طور قابل توجهی متفاوت است و در نتیجه فعالیت های فردی و گروهی برای برآورده ساختن نیازهای کودکان برنامه ریزی می شود و مهارت های شناختی، زبان، اجتماعی، احساسی و مهارت های  فیزیکی را تقویت می کنند. در کلاس های تعلیمات قبل از مکتب، فرصت ها برای اکتشاف خلاقیت کودکان با فعالیت های آموزشی وروش استادان سازگارتر و متعادل می باشد. به منظور تکمیل آموزش پیداگوژی معلمان  تعلیمات قبل از مکتب ، نی  فلعه  یک دوره آموزش  کمک های اولیه برای برخی از مربیان در مشارکت با سازمان غیر دولتی JRS  (Jesuit Refugee Service) سازماندهی کرده است تا آنها  بتوانند هنگام مراقبت و مخصوصا از اطفال  واکنش های مناسب داشته باشند بنابراین چهار خانم جوان به کابل رفتند تا متوقف کردن خونریزی ، تداوی سوختگی و سم زدایی بیاموزند. ازاین دوره که توسط یک پرستار بازنشسته سوئیس طراحی و آموزش داده می شد، بسیار  استقبال ، قدردانی شد و خانم های جوان که دراین دوره شرکت کرده بودند نه تنها این مهارت ها را به دیگر همکاران خود آموزش دادند بلکه به والدین شاگران نیز مهارت مذکور را انتقال دادند. برنامه  آموزش استراتژیک ملی 2017-2021 یک دیپلم تخصصی ویژه در زمینه توسعه تعلیمات قبل از مکتب  را فراهم می کندکه متاسفانه، به دلیل کمبود منابع، برنامه درسی هنوزتطبیق نشده است. با این حال، هدف آن به رسمیت شناختن نقش معلمین با آموزش تخصصی ، با مهارت های بالا درک خوب می باشدکه می تواند تاثیرمثبتی بر پایین آوردن آمارترک تحصیل داشته و اطمینان از یادگیری جامع کودکان در دوره های ابتدایی پایین بدست آورد.   هدف برنامه مذکور این است  که نقش معلمین ماهر و مسلکی در پایین آمدن آمار ترک تحصیل به چه اندازه می باشد و جقدر تاثیرات مثبت دارد. تا زمانی که یک برنامه آموزش رسمی معلمین وجود نداشته باشد، سازمان های غیردولتی نقش مهمی در انتقال مفاهیم آموزشی و مقابله با مسائل پیچیده مانند سلامت، محیط زیست و برابری جنسیتی ایفا می کنند.

teacher training workshop / séminaire de formation
teacher training workshop / séminaire de formation
teacher training workshop / séminaire de formation
First aid course / cours de premiers secours
First aid course / cours de premiers secours
First aid course / cours de premiers secours