به ويب سايت ني قلعه خوش امديد

عکس در کابل

عکس در کابل

مؤسسه نی قلعه افتخار دارد که به تاریخ 30 نوامبر 2018 میلادی برابر به 23 عقرب 1397 ه. ش یک نمایشگاه عکس به همکاری (ACKU)در کابل پایتخت افغانستان برگزار مینماید. توسط این برنامه مؤسسه نی قلعه میخواهد فعالیت های خویش را در مناطق روستایی افغانستان ارایه نماید و همچنان با استفاده از این فرصت در … Continue reading عکس در کابل

پیام ریـس مؤسسه نی قلعه

جنگهای متداوم باعث شده است که افغانستان نتواند هویت اصیل اش را تبارز و سرنوشت جمعی مردم خویشرا شکل دهد.

من یقین دارم که آینده افغانستان در دست خود افغانها است. راه حل مشکلات فعلی ما بیرون از افغانستان نیست، در حالیکه کمک و همکاری کشورهای خارجی از اهمیت خاص برخوردار میباشد. اینک زمان آن رسیده است که افغانها خود به مشکلات خویش غلبه کنند و یک راه حل داخلی بیابند.

من یک افغان میباشم و در سال 2007 میلادی مؤسسه نی قلعه را با الهام گرفتن از دیدگاه پدرم که یک چوپان بود و در یکی از مناطق دور دست افغانستان مرکزی زندگی میکرد ایجاد کردم. وی به دلیل اینکه پسران و دختران شان بتواند به  مکتب برود و به درس و تعلیم دسترسی داشته باشد منطقه خود را ترک کرد و به شهر رفت.

من تصمیم گرفتم که آن دیدگاه را تعقیب نموده و زمینه دسترسی مناسب تعلیمی و خدمات صحی را برای جوامع عقب مانده و مناطق فراموش شده کشور مساعد سازم. این یک راه مطمین در راستای تقویت و احترام به حقوق اساسی انسانی در کشور ماست.

امید دارم که یک تصویر مختلفی از افغانستان ارایًه داده شود. تصویر دست آورد ها و موفقیتها و بیان نمودن این حقیقت که افغانها نیز مانند دیگر مردم جهان آرزو و امید دارند. ما به دنبال مؤفقیت ها هستیم تا اینکه احترام شویم

طیبه “رحیم”

ریـس مؤسسه نی قلعه

الوهيت ها

بخش معارف

بخش معارف

ما بالای علل و دلایل اصلی و ریشهً ترک مکتب و یا حضور کم رنگ اطفال به مکتب بالخصوص دختران به منظور رفع فقدان شرایط آموزشی مناسب و جلوگیری از ترک نمودن مکتب، کار میکنیم. ما شرایط آموزش را از طریق انجام فعالیتهای زیرین بهتر میسازیم: اعمار مکاتب و فراهم نمودن امکانات (english) ارتقایی ظرفیت … Continue reading بخش معارف

سلامتی

سلامتی

بخش صحت: ما با ایجاد دسترسی به خدمات صحی و افزایش آگاهی بهداشتی، شرایط سلامتی هزاران نفر را از طریق ذیل بهبود می بخشیم. در سال 2011 میلادی ما یک باب کلینیک برای بیشتر از 20,000نفر اعمار نمودیم که تاثیرات خوبی بالای صحت مادران و اطفال داشته است(women and  infant health). همچنان از آن طریق … Continue reading سلامتی

فیلم های

An educated, healthy and balanced society for rural Afghanistan