به ويب سايت ني قلعه خوش امديد

نو ، تازه 2018 گزارش سالانه

تجربیات معلمین ساحوی

تجربیات معلمین ساحوی

گفته های بهنام، ایمانی و ادیب  از تجربیات ...
پروژه های تعلیمات قبل ازمکتب مؤسسه نی قلعه درحال گسترش می باشد.

پروژه های تعلیمات قبل ازمکتب مؤسسه نی قلعه درحال گسترش می باشد.

موفقعیت های تعلیمات قبل ازمکتب مؤسسه نی ...
موسسه که به واسطه شبکه ازرضا کاران حمایت می گردد

موسسه که به واسطه شبکه ازرضا کاران حمایت می گردد

موسسه نی قلعه  با وجود تیم با کفایت ...

پیام ریـس مؤسسه نی قلعه

جنگهای متداوم باعث شده است که افغانستان نتواند هویت اصیل اش را تبارز و سرنوشت جمعی مردم خویشرا شکل دهد.

من یقین دارم که آینده افغانستان در دست خود افغانها است. راه حل مشکلات فعلی ما بیرون از افغانستان نیست، در حالیکه کمک و همکاری کشورهای خارجی از اهمیت خاص برخوردار میباشد. اینک زمان آن رسیده است که افغانها خود به مشکلات خویش غلبه کنند و یک راه حل داخلی بیابند.

من یک افغان میباشم و در سال 2007 میلادی مؤسسه نی قلعه را با الهام گرفتن از دیدگاه پدرم که یک چوپان بود و در یکی از مناطق دور دست افغانستان مرکزی زندگی میکرد ایجاد کردم. وی به دلیل اینکه پسران و دختران شان بتواند به  مکتب برود و به درس و تعلیم دسترسی داشته باشد منطقه خود را ترک کرد و به شهر رفت.

من تصمیم گرفتم که آن دیدگاه را تعقیب نموده و زمینه دسترسی مناسب تعلیمی و خدمات صحی را برای جوامع عقب مانده و مناطق فراموش شده کشور مساعد سازم. این یک راه مطمین در راستای تقویت و احترام به حقوق اساسی انسانی در کشور ماست.

امید دارم که یک تصویر مختلفی از افغانستان ارایًه داده شود. تصویر دست آورد ها و موفقیتها و بیان نمودن این حقیقت که افغانها نیز مانند دیگر مردم جهان آرزو و امید دارند. ما به دنبال مؤفقیت ها هستیم تا اینکه احترام شویم

طیبه “رحیم”

ریـس مؤسسه نی قلعه

اولويت

بخش معارف

بخش معارف

ما بالای علل و دلایل اصلی و ریشهً ترک مکتب و یا حضور کم رنگ اطفال به مکتب بالخصوص دختران به منظور رفع فقدان شرایط آموزشی مناسب و جلوگیری از ترک نمودن مکتب، کار میکنیم. ما شرایط آموزش را از طریق انجام فعالیتهای زیرین بهتر میسازیم: اعمار مکاتب و فراهم نمودن امکانات (building school facilities) … Continue reading بخش معارف

سلامتی

سلامتی

بخش صحت: ما با ایجاد دسترسی به خدمات صحی و افزایش آگاهی بهداشتی، شرایط سلامتی هزاران نفر را از طریق ذیل بهبود می بخشیم. در سال 2011 میلادی ما یک باب کلینیک برای بیشتر از 20,000نفر اعمار نمودیم که تاثیرات خوبی بالای صحت مادران و اطفال داشته است(women and  infant health). همچنان از آن طریق … Continue reading سلامتی

فیلم های

An educated, healthy and balanced society for rural Afghanistan