تعلیمات قبل از مکتب اطفال

تعلیمات قبل از مکتب اطفال را برای نشستن در صنف اول مکتب آماده می سازد.

بعد از آنکه موسسه نی قلعه در سال 2017 پروگرام های آموزشی و تعلیمی را درنقاط ودوردست و محروم افغانستان آغاز کرده است .این برنامه یک رویکرد یا یک  شیوه همه شمول تعلیمی، اطفال را در بخش تعلمیات قبل ازمکتب تحت پوشش قرار می دهد.

تعملیمات قبل از مکتب روی آشنایی و درک والدین ازاهمیت این پروگرام و در زندگی اطفال شان و پیشرفت همه جانبه اطفال تاکید می کند. این پروگرام برای بالا بردن و ارتقای مهارت و رفتار اطفال طرح ریزی شده است تا آنها بتواند از فرصت های آموزشی هم در صنف های پروگرام مذکور و هم در سطوح آموزش بالاتر استفاده بهینه نمایند.

معلمین اطفال را در آموزش و مهارت های داستان نویسی، نوشتن، حساب کردن،آواز خوانی ویا ترانه خوانی ، بازی کردن و آموزش زبان های محلی کمک می کند و به آنها اهمیت بهداشت و حفظ الصحه و اصول روش حفظ الصحه از قبیل شستن دست ها و دندان ها را به آنها آموزش می دهد. اطفال اعم از دختران و پسران را تشویق می کنند که تا دریک محیط سالم و بدور از تعصب با هم بازی کنند.

آماده سازی نسل جدید:

یک بررسی و مطالعه که توسط نهاد آغا خان و به همکاری دانشگاه McGill در سال 2014 [1] صورت گرفت به خوبی اهمیت و ارزش نقش تعلیمات قبل از مکتب برای آماد سازی اطفال در افغانستان را برجسته و بیان  نموده است.

برنامه تعلیمات قبل از مکتب به همکاری نزدیک و تنگاتنک وزارت معارف انجام شده و مواد آموزشی آن مطابق به نصاب تعلیمی ملی و استراتیژی پلان وزارات معارف می باشد.

برنامه مذکور برگرفته از اهداف پایدار و اساسی سازمان ملل می باشد واین اهداف از دسترسی تمام اطفال اعم از دختران و پسران به تعلیمات قبل از مکتب و تعلیمات ابتدایی جهت آماده سازی آنان به دوره ابتداییه مکتب تا سال 2030 خبر می دهد.

با ارائه فرصت های آموزشی جدید، کودکان روستایی ها و مناطق دوردست افغانستان می توانند در جهت تحقق کامل پتانسیل خود کار کنند.

آموزش ویژه برای دانش آموزان جوان محلی :

ما ابعادی جدیدی را به مشارکت خود که در مناطق که مکاتب را اعمار کرده ایم اظافه نموده ایم. ما در حال حاضر صنف های آموزش تعلیمات قبل از مکتب را برای بهبود کیفیت آموزش برای کودکان 5 تا 6 ساله فراهم می کنیم.

پروژه آزمایشی در جولای 2017 آغاز شد و به مدت 6 ماه ادامه یافت که برنامه مذکور دو گروه از اطفال اعم از دختران و پسران هر روز قبل از ظهر و بعد از ظهر  دردو نوبت دونیم ساعته  شامل بود.

شاکردان از 60 فامیل در دوروستا می باشند که برای پیشبرد و این صنف ها دو تن ازفارغین جوان دانشگاه از همین محلات را برای هدایت و تدریس این صنف ها آموزش وِیژه می بیند.

موفقیت های بزرگی این پروژه و تأثیرات مثبتی از کودکان، والدین، معلمان و جامعه موجب شد تا موسسه نی قلعه ادامه صنف های  پروژه مذکور و گسترش برنامه های آن  را به 9 روستا دیگر در سال 2018 ادامه دهد.

نای کله متعهد به ادامه کشت  بذر امید در این مناطق دور افتاده و جدا شده  می باشد. اگر میخواهید از تعلیمات قبل از مکتب اطفال نی قلعه حمایت کنید، روی دکمه زیر کلیک کنید تا کمک مالی از طریق PayPal یا کارت اعتباری دریافت شود.

[1] http://www.akdn.org/publication/akf-impact-of-investing-early-childhood-development-afghanistan

If you want to support Nai Qala’s Early Childhood Education, click on the button below to make a donation via PayPal or credit card

 

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan