درباره نی قلعه

 

معرفی ما:

نی قلعه یک موسسه غیردولتی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی  می باشد که در سال 2007 درکشور سویس بنیانگذاری شده است دفتر اجرایی نی قلعه در شهر کابل و دفتر مرکزی آن در شهر جنوا در کشور سویس می باشد.

این موسسه توسط هیِیت از دواطلبین سویسی همراه با بخش زیادی از سکتور های با تجربه در عرصه امورات بشردوستانه و انکشافی اداره می شود.

نی قلعه در سال 2013 به صورت رسمی  در وزارت  اقتصاد ثبت و راجستر شد.

دیدگاه ما:

ما می خواهیم یک جامعه متوازن، تحصیل یافته وسالم داشته باشیم که درآن زن و مرد به صورت مشترک در راستای تغییرات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی باهم کار کنند تا فرزندان شان قادر باشند به خوبی  در آن رشد و پیشرفت کنند.

ماموریت ما:

سهولت ایجاد کردن و بهبود دادن  به دستیابی به خدمات صحی و تعلیمی برای مردم مخصوصا برای زنان که در نقاط دوردست کشورکه در انزوا زندگی می کنند، تابتوانند یک جامه قوی و قدرتمند برای خویش بسازند تا یک زندگی مرفع  در نقاط روستای افغانستان داشته باشند.

تمام فعالیت های نی قلعه اعم از بخش تعلیمی و صحی با تمام وزارت خانه های مربوطه و ارگان های مربوطه ولایتی و مرکزی هماهنگ می باشد.

موسسه نی قلعه روابط خوب خود را باتمام نهاد حامی و کمک کننده حفظ نموده و تمام فعالیت های آن با نمایندگی های NGOsو UN  و بخش های مربوطه آن هماهنگ می باشد.

موسسه نی قلعه به کلیه قوانین نهادها احترام گذاشته و اهمیت آنرا ازتمام جوانب زندگی می شناسد بنابراین تمام فعالیت های خویش را با ارزش ها و باورهای نهاد های ذینفع هماهنگ کرده واز اشتغال آنها در تمام پروژه ها در هرگونه شرایط تظمین می کند.


Taiba Rahim

خانم طیبه رحیم که یک زن و معلم افغان بوده رییس موسسه مذکور می باشد. ایشان تمام پروژه های صحی و تعلیمی را سرپرستی و ارزیابی می نماید. خانم طیبه رحیم قبلا درموسسه بین المللی صلیب سرخ  درکشور های بوسنی هرزوگوین و افغانستان کار می کرد.


ارتباط با ما:

info@nai-qala.org

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan