لیسه نسوان انده – 2019

موقعیت: قریه انده، ولسوالی یکاولنگ، ولایت بامیان
یک باب مکتب برای بیش از 300 شاگرد که مشتمل برموارد ذیل است. 
  • 6 باب  صنف درسی مجهز با  120 پایه میز و چوکی  
  • 1 باب اتاق اداری مجهز با فرنیچر 
  • ·      1 باب کتابخانه همراه با 1000 جلد کتاب  و 10 پایه کمپیوتر
  • برق سولری
  • تشناب پنج غرفه یی 
  • زباله دانی
  • میدان والیبال 
  • یک حلقه چاه آب
  • دیوار احاطوی 

اعمار مکتب مذکور در ماه مارچ 2019 آغاز و در ماه نومبر 2019 افتتاح گردید

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan