نی قلعه کمک به بهبود حقوق بشر است

نای قلعه کمک به بهبود حقوق بشر است:

ظرفیت دولت افغانستان برای ارائهکردنخدمات حیاتی مانند تعلیم و مراقبت های صحی و احترام به ان، حفاظت و تحقق حقوق بشر محدود است. مناطق دورافتاده توسط دولت مرکزی در کابل به طور عادی مورد غفلت قرار گرفته و ان افراد دور افتاده به ویژه احساس عدم پاسخ دولت قوی .

زیربناهای های عمومی و موسسات مانند مکاتب و کلینیک های صحی فاقد آن هستند که توانایی دولت را برای تامین استانداردهای صحی و آموزشی را تحت تأثیر قرار می دهد. مکاتب و کلینیک ها،در جایی که وجود دارند، برای اکثر مردم دشوار است. کارکنان این موسسات اغلب دارای آموزش کم و انگیزه کم هستند. تعداد کمی از کارکنان آموزش دیده موافقت کرده اند که در مناطق دور افتاده زندگی کنند که شرایط زندگی آنها می تواند شدید باشد. جای تعجب نیست که بسیاری از مردم کشور را ترک کرده اند تا سعی در زندگی بهتر در جاهای دیگر داشته باشند و این خروج دائمی از قریه باعث می شود که وضعیت برای کسانی که باقی می مانند، بدتر شود، زیرا ساختار اجتماعی این جوامع را تضعیف می کند.

زنان و دختران هنوز از حقوق اساسی حقوق بشر محروم هستند، با محدودیت های متعدد و تبعیض، سوء استفاده و اشکال مختلف خشونت مواجه هستند، در حالی که تلاش برای بالا بردن وضعیت زنان با مخالفت های مداوم مواجه است. نقش زنان و توانای آنها، به عنوان مشارکت در توسعه اجتماعی و اقتصادی، هنوز نادیده گرفته می شود.

حق تحصیل:       

آموزش و پرورش یک حق بشری است. که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اطفال در سازمان ملل متحد ثبت شده. هر دختر و هر پسر باید حق تحصیلات با کیفیت راداشته باشند تا بتوانند چانس بیشتری در زندگی داشته باشند، از جمله  فرصت های شغلی، صحت بهتر و همچنین شرکت در روند سیاسی. آموزش ابتدایی نیز برای اطمینان از این که همه افراد از حقوق خود آگاهی دارند، مهم است.

در افغانستان 28 درصد از کودکان به مکتب دسترسی ندارند و تنها 18 درصد دختران زیرسن 15  و بالاتربا سواد هستند. هدف از فعالیت های کار ما در مورد از بین بردن عوامل که باعث کمتر حضور شاگردان به ویژهدختران در مکاتب,عدم وجود شرایط یادگیری مناسب مانند :عدم وجود ساختمان مکتب مناسب، کم بودن معلمان، عدم وجود امکانات صحی (به ویژه برای دوره های قاعدگی دختران)درعین حال انگیزه دادن از طریق گفتگو با والدین و جامعه، ایجاد صنف های امادگی (کودکستان), و کاهش فاصله به مکاتب در مناطق  دور افتاده است.

حق صحت:

در کنار آموزش و پرورش، صحت همچنین حق انسانی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون حقوق کودک و همچنین در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام شده است. حق انسانی به صحت به معنی آن است که هر کسی حق دارد که بالاترین سطح قابل قبولی از صحت جسمی و روانی را که شامل دسترسی به تمام خدمات صحی، صحت، غذای کافی، مسکن مناسب، شرایط کار سالم و محیط زیست باشد.

در حالی که 91 طفل از 1000 طفل هنوزهم قبل از 5 سالگی خود در افغانستان می میرند، ما با ارائه یک مرکز صحی (کلینیک)، شرایط صحی را بهبود می بخشیم که به صحت زنان و اطفال تاثیر می گذارد، وایجاد واکسیناسیون ، و مراقبت های صحی اولیه برای جمیعت 20000 را فراهم مینمایم.

معلمان نای قلعه آموزش هایی را که در مورد اقدامات صحی اولیه دریافت کرده اند؛ آنها پیام را به شاگردان خود منتقل می کنند واطفال که در صنف های امادگی(کودکستان) شرکت می کنند، یاد می گیرند که چرا و چگونه دست های شان را بشویند . یکی از ابتکارات دیگر نای قلعه اموزش باغبانان برای افزایش وضعیت تغذیه ای کل خانواده می باشد.

توانمند ساختن مردم برای تحقق حقوق شان:

در حالی که هدف اصلی معلمان ما آموزش دادن به کودکان است، ما همچنین می خواهیم از این فرصت برای کمک به جوامع در درک مفهوم حقوق بشر استفاده کنیم یا چرا مهم است که ایده های قدیمی را مطرح کنیم و دختران را به تعلیم  تشویق کنیم. ما می خواهیم معلمان ما برای بحث در مورد مسائل مانند آموزش، صحت و برابری با بزرگان قریه و دیگران صحبت کنند.براینکه  مردم ایده های جدید را بپذیرد وقت نیاز است ، اما تا کنون علاقه ای شگفت انگیز نشان داده اند.

برابری جنسیتیکهدر ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر تثبیت شده ، در قلب فعالیت های نای قعله قرار دارد. چشم انداز نای قعله “یک جامعه تحصیل شده، سالم و متعادل است که در آن زنان و مردان تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به شیوه ای جامع تبدیل می کند که باعث می شود فرزندانشان – پسران و دختران – رشد کنند”. مسیر ما برای تحقق چشم انداز ما، بزرگان، والدین، پدران و مردان، متقاعد کننده است. ما هدف ایجاد تغییرات کوچک در جامعه را با توسعه ظرفیت ها، فرصت ها و منابع جوامع محل به طوری که مردان، زنان، پسران و دختران می تواند به طور مساوی در تصمیمات زندگی اشتراک کنند و زمینه فرصت های خود را گسترش دهند. ما مشارکت زنان در جامعه را به همان اندازه با مردان در تصمیم گیری در مورد مسائلی که به آنها مربوط می شود، ترویج می دهیم، مانند آموزش فرزندان، سلامت همه اعضای فامیل و درآمد فامیل، و همچنین ورود تمام جامعۀ  درتصمیم گیریها مانند ساخت و ساز، استفاده و نگهداری مکاتب و کلینیک های محلی.

حقوق بشر وابسته به یکدیگر هستند، تقسیم نشده و مرتبط هستند. این به این معنی است که تخطی از حق سلامت ممکن است مانع از اجرای سایر حقوق بشر مانند حق تحصیل یا حق کار شود و بالعکس. بدون آموزش، احتمال کمتری پیدا می کند که شغل های خوب و مسکن مناسب را برای شرکت در فرآیند دموکراتیک یا ارزش آموزش برای نسل های آینده فراهم سازد. به گفته بانک جهانی، شواهدی وجود دارد که شهروندان تحصیل کرده بیشتر در مورد محیط زیست مراقبت می کنند، نسبت به کسانی که متفاوت هستند و بیشتر مایل به مبارزه برای برابری جنسیتی هستند، اعتماد بیشتری دارند. از طریق ابتکارات آموزشی و اقداماتی که هدف قرار دادن سلامت هستند و توسط رویکرد فراگیر حمایت می شود، نای قعله تلاش می کند تا نابرابری ها را کاهش دهد و حقوق بشر را ارتقا دهد.