وبلاگ

منشاء، نام و دیدگاه موسسه نی قلعه

منشاء، نام و دیدگاه موسسه نی قلعه

سخنان طیبه رحیم رئیس موسسه نی قلعه درمورد منشاء نام ...

ECDاقدامات ساده صحی

ECDاقدامات ساده صحی

صنف های تعلیمات قبل ازمکتب اقدامات اولیه صحی را دربر ...

تعذیه و باغداری

تعذیه و باغداری

بهبود تغذیه توسط ارتقا و ترویج باغداری اگرچه امینت و ...

کلینیک که بالای زنان تمرکزدارد

کلینیک که بالای زنان تمرکزدارد

درپروژه کلینیک ناهور، مادران و نوزادان درمرکز توجه ...

کلینیک ناهور به عنوان مرکزمعتبرواکسیناسیون

کلینیک ناهور به عنوان مرکزمعتبرواکسیناسیون

کلینیک ناهور منحیث مرکزتبلیغ پروسه واکسیناسیون ...

آموزش برای 10 تن از معلمان مکاتب ورس

آموزش برای 10 تن از معلمان مکاتب ورس

کیفیت پایین تعلیم و تربیه در مناطق روستایی ودورافتاده ...

آموزش معلمین دروه تعلمیات قبل از مکتب.

آموزش معلمین دروه تعلمیات قبل از مکتب.

درافقانستان آموزش معلمین تعلیمات قبل ازمکتب توسط ...

مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس مؤسسه نی قلعه

مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس مؤسسه نی قلعه

مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس مؤسسه نی قلعه در مرکز ...

عکس در کابل

عکس در کابل

مؤسسه نی قلعه افتخار دارد که به تاریخ 30 نوامبر 2018 ...

بخش معارف

بخش معارف

ما بالای علل و دلایل اصلی و ریشهً ترک مکتب و یا حضور کم ...

سلامتی

سلامتی

بخش صحت: ما با ایجاد دسترسی به خدمات صحی و افزایش آگاهی ...

An educated, healthy and balanced society for rural Afghanistan