2009 – ساده

دومین مکتب در سال 2009 تکمیل گردید!

موسسه ما دومین پروژه اعمار مکتب را در قریه ساده از مربوطات ولسوالی قره باغ ولایت غزنی، موفقانه به اتمام رسانید. اعمار مکتب مذکور در سپتامبر 2009 تکمیل گردید.

تاثیرات پروژه

ما یک مکتب کاملاً جدید را در قریه ساده اعمار نمودیم. این پروژه به طور قابل ملاحظه انگیزه و عزت نفس اطفال و همچنان معلمین را افزایش داده و تاثیرات مثبتی را در زندگی روزمره خانواده ها و جوامع به وجود آورده است.

اعمار مکتب مذکورزمینه و شرایط خوب تعلیم و تربیه را برای بیش 1.000 تن از شاگردان اعم از دختران و پسران، فراهم نموده است. این آمار بیشتر از آنچه است که قبلاً در جریان تشخیص تعداد اطفال واجد شرایط برای مکتب رفتن در فامیل ها در این منطقه بدست آمده است. قبلاً اطفال در زمین های زراعتی کار می کردند. اما حال همه این اطفال به مکتب می روند. انتظار می رود که تعداد این اطفال به دلیل اعمار ساختمان مکتب شان از این هم افزایش یابد. به دلیل اینکه اعمارساختمان این مکتب نه تنها شرایط تعلیم و تربیه بهبود بخشیده بلکه یک انگیزه و اشتیاق را نزد اطفال برای مکتب رفتن خلق نموده است. 

در قریه ساده یک نیاز بسیار شدید برای مهیا ساختن یک محیط آموزشی مناسب و خوب موجود بود. تا اطفال این قریه و دیگر قریه های همجوار بتوانند مراحل ابتداییه، متوسطه و لیسه را در آن به اتمام برسانند. 

در سال 2011 برای اولین باربه تعداد 17 دختر و 20 پسر ازاین مکتب فارغ شده که حالا همه آنها در کابل مشغول ادامه تحصیلات شان در دانشگاه ها هستند.

نیازمندی و الزمات مالی این پروژه شامل هزینه مواد ساختمانی، تجهیزات ساختمانی، مصارف ترانسپورتی و دستمزد کارگران و همچنان مصارف اداری تیم پروژوی بود.  اهالی ساده خود شان یک قطعه زمین را  برای اعمار مکتب اختصاص داده و کارگران و حمایت ها و همکاری عمومی را فراهم نمودند. و مسئولیت نگهداری و مراقبت ازمکتب را به عهده گرفتند.

هدف پروژه مذکور ایجاد یک طرح و یا چوکات برای توسعه و ترقی آینده وخلق یک منبع امید برای مردم این منطقه می باشد. پروژه مذکور با موافقت و مطابق اهداف و پلانهای ریاست معارف ولایت غزنی و وزارت معارف می باشد.

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan