2018 – سوختگی

ولایت بامیان، ولسوالی یکاولنگ، قریه سوختگی

یک باب مکتب کاملاً جدید با 16 اتاق برای بیش از 530 تن شاگرد ( اکثراً دختر) و معلمین که شامل است بر:

  • 8 اتاق درسی، 4 اتاق معلمین،  1 اتاق کمپیوتر، 1 اتاق لابراتوار، 2 اتاق گدام
  • اتاق های مجهز با میز، چوکی، موبل و فرنیچر برای معلمین 
  • یک باب کتابخانه با صدها جلد کتاب
  • یک بلاک تشناب و سیستم جمع آوری زباله
  • زمین والیبال و دیوار احاطوی

کار ساختمانی مکتب مذکور در سپتامبر 2017 آغاز گردید، وکارساخت وسازآن در ماه نومبر به علت برفباری و سرمای شدید به حالت تعلیق درآمد. این مکتب در ماه اگست 2018 افتتاح گردید.

Opening day / Inauguration
Science room / Salle de science
IT Room / Salle d'informatique
Solar panel / panneau solaire
Library / bibliothèque
Sanitation block / Bloc sanitaire
Classroom / une classe

An educated, healthy and inclusive society for rural Afghanistan