تعذیه و باغداری

بهبود تغذیه توسط ارتقا و ترویج باغداری

اگرچه امینت و انتقالات سیاست درمرکزتوجهات قراردارد، اما سوء تغذیه یک نگرانی اصلی و عمده درافغانستان می باشد. ازآنجا که عدم تغذیه مناسب تاثیرات بلند مدت بر توسعه فردی و اجتماعی دارد، لازم است که بیشتر مورد توجه قرارگرفته و دربرابر آن اقدامات مناسب صورت گیرد.

یک نظرسنجی ملی که به طور مشترک توسط وزارت صحت عامه، یونیسف و دانشگاه آغاخان انجام شده است، یک مرور کلی از وضعیت تغذیه زنان، کودکان، نوجوانان و سالمندان را ارائه می نماید. نظرسنجی مذکوربه صورت مشخص بیان می دارد که افغانستان یکی ازبلند ترین آمار اشخاص کوتاه قامت (رشد نایافته)  درجهان رادارد که این آمار 41 فیصد اطفال زیر 5 سال  را تشکیل می دهد. کوتاه قامتی یک از نشانه های تغذیه ناسالم درطول مهم ترین و حیاتی ترین دوره رشد زندگی است. کوتاه قامتی اطفال را از رسیدن به توانایی ها و پوتانشیل شان بازمیدارد. افراد مصاب به بیماری مذکور بیشتر درمعرض امراض قرار میگرند و همچنان این اشخاص موفقیت های کمتری بدست می آورند.

سوء تغذیه درافغانستان عمدتاً ازاثرتغذیه ناسالم به وجود می آید. عدم تنوع غذایی، غذای ناکافی همراه حفظ الصحه نادرست، خطرات وعوامل هستند که باعث افزایش مرگ ومیر اطفال بزرگتر می شوند. هرگاه مادران رژیم غذایی درست نداشته باشند دراین صورت نوزدان شان با سوئ تغذیه به دنیا می آیند و زمانی که بزرگ می شوند به مادران کوتاه قامت تبدیل می شوند. که بعداً نسل آنها نیز دچار همین بیماری می شوند واین نسل درنسل به همین شکل ادامه پیدا می کند و باعث ایجاد یک چرخه معیوب می گردد.

پروژه های نی قلعه دروازه ای برای سایر اقدامات مرتبط با تغذیه

عوامل تغذیه نادرست و ضعیف درافغانستان نه تنها فقر بوده بلکه دانش و آگاهی محدود فامیل ها و اینکه چگونه از اصول اجتماعی دراخذ تصامیم شان استفاده نمایند، نیزعواملی هستند که درازدیاد تغذیه ناردست درافغانستان نقش به سزایی داشته است. کارمندان کلینیک نی قلعه زنان را درقسمت بدست آوردن دانش و آگاهی مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات درست درعادات غذایی روزانه کمک می نمایند.  

صنف های تعلیمات قبل ازمکتب نیز موضوعات و پیام های وقایوی مرتبط به صحت را به اطفل انتقال می دهد مانند آموزش نحوه شستن دست ها قبل ازغذا.

برای مقابله با عوامل سوء تغذیه می توان ازروش ها واقدامات مختلفی استفاده نمود. زیربنا های که موسسه نی قلعه اعمار نموده است نیز یک پلتفرم برای انتقال پیام های وقایوی صحی می باشند.  

مزارع زردک دراطراف کلینیک ناهور

فواید ویتامین Aبرای همه ثابت شده است: ویتامین Aازنابینایی جلوگیری نموده و سیستم ایمنی بدن، مخصوصاً سیستم ایمنی بدن کودکان را تقویت می نماید. زردک، زردآلو، پالک وتخم مرغ حاوی ویتامین Aبوده بخش بزرگی از رژیم غذایی سالم و متنوع اطفال را دراکثر نقاط جهان تشکیل میدهد. متاسفانه دو سوم نوزدان و اطفال کشورهای فقیر و یا کشورهای با درآمد کم، حتی به غذای های کمتر متنوع هم دسترسی ندارند و بخش های دورافتاده و مرکزی افغانستان نیز ازاین قاعده استثناء نبوده است.

برای افزایش بقای اطفال، بهبودی رشد آنها و جلوگیری از کوتاه قامتی باید مداخلات تغذیوی درجریان حاملگی مادران ودر اوایل دروه طفولیت اطفال اعمال گردد.  تخمین شده است که درافغانستان بیش از 80 فیصد اطفال مکمل های ویتامین A  را دریافت می کند. مادران جوان و مردم که از کلینیک ناهور بهره می برند، از مشاوره های باغبانی مستفید شده و تخم نباتات را نیز دریافت می کنند. این باعث می شود که کشت زردک که یک منبع مهم ویتامین Aبرای اطفال می باشد، افزایش یابد.

مسابقات باغبانی مکتب 

مکتب زیره گک که چند سال قبل توسط موسسه نی قلعه اعمار گردیده است یکی ازمعدود فضاهای سبز در این منطقه است و همچنان برای تمام مردم این منطقه؛ منبع الهام می باشد. صنوف در مسابقه باغبانی درمکتب مذکور شرکت نموده و شاگردان سبزیجات و نهال های میوه می کارند و ازسبزیجات و نهال ها به خوبی مراقبت نموده تا به صورت درست رشد نمایند. شاگردان خوشحال هستند و افتخار می کنند که مکتب  آنها چنین محیط سبز و پاک دارد و همچنین می توانند نتیجه کار و تلاش خود را  بینند. این عالی وباورنکردنی است که می بینیم چگونه فرهنگ و علایق درمورد غذاها تغییر کرده است. وحالا اطفال حتی خانواده هایشان را تشویق به کشت سبزیجات می کنند.

” پنج تن از فرزندانم به مکتب می روند. اززمانی که آنها شروع به مکتب رفتن نموده اند. زندگی من کاملا تغییر نموده است، آنها کمتر مریض می شوند و علاقه شدید به کشت و سبزیجات و درختان درخانه پیدا نموده اند. حالا سبزیجات بسیارزیاد متنوع درباغ خویش داریم. رژیم غذایی ما کاملاً تغییر کرده است و همیشه غذا های متنوع استفاده می نماییم. وقتی اطفال خود را خوشحال می بینم خودم نیز خوشحال می شوم” گفته های زهرا مادر هفت فرزند.

باغبانی راه حل برای سو تغذیه

تحقیقات انجام شده توسط UKaidنشان می دهد که داشتن زمین زراعتی و باغ رابطه مستقیم و مثبت با تنوع رژیم غذایی درخانواده ها دارد.توصیه های سازمان جهانی غذا وزراعت FAOو سازمان جهانی صحتWHO  بر مزایای تنوع غذایی در مبارزه با بسیاری از بیماری های مرتبط با تغذیه، تأکید می کنند. تنوع غدایی سبب بالا رفتن کیفیت غذا شده و نیزبرای امنیت غذایی کمک می کند. باغ ها و سبزیجات نه تنها مفیدیت تغذیوی مواد غذایی را ارتقا بخشیده بلکه درنهایت منجربه بهبودی صحت مردم محل نیز می شود. حضور زیربنا ها واقدامات موسسه نی قلعه که باعث تشویق مردم شده است یک همکاری و کمک مستحکم درراستای بهبود صحت و سلامتی مردم محل می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *